PoLaR

画图+漫画+纸片

【新漫画短篇】《逃生通道》扉页

最近在构思一个40多P的短篇《逃生通道》,灵感来源于我的一个怪梦~

             先发张扉页。

            《旅行家》以后再说。

             请期待即将推出的《逃生通道》。


   
© PoLaR | Powered by LOFTER
评论